Симуляційне обладнання

Симуляційне навчання в медицині – це попередження, підготовка та практика. Симуляція включає заходи, спрямовані на вироблення практичних навичок, алгоритмів та комунікацій. Ціллю такого навчання є забезпечення новими знаннями, хоча найчастіше воно допомагає визначити області, де знання або розуміння не є достатніми.

Цілями симуляційного навчання є:

  • Набуття, вдосконалення та практичне застосування досвіду в комунікації або практичних навичках (хірургічні шви, реанімація, інтубація тощо);
  • Формування бачення недоліків процесу та комунікативності в роботі медичної команди;
  • Формування здатності виявлення практичних навичок, комунікативних здатностей, етапів алгоритму медичної допомоги, що потребують поліпшення;
  • Практичне розуміння ролей та принципів роботи в команді.
  • Застосування фантомів у навчанні студентів призводить до гарного засвоєння теоретичної частини та оволодіння практичними навичками, необхідними кожному молодому спеціалісту в практичній діяльності.

Впровадження в практичну підготовку студентів медичних ВНЗ симуляційних технологій дозволяє уникнути помилок в процесі надання лікувальної діяльності. Симуляційне обладнання дозволяє довести до автоматизму виконання навичок шляхом багаторазового повторення одних і тих самих дій. Сучасні віртуальні роботи-симулятори дозволяють моделювати рідкісні клінічні випадки.

Однією з основоположних складових у післядипломній підготовці молодих спеціалістів є набуття практичних навичок з тієї або іншої медичної спеціальності. Набути таких навичок та відпрацювати їх до належного рівня дозволяє використання симуляційного обладнання. Оптимальним є формування центрів фантомно-симуляційного навчання в медичних закладах (наукових парків).

Компанія “MediNOVA” вважає, що симуляційне навчання медичних працівників є основоположним моментом у досягненні нашої спільної мети – покращенні результатів лікування. Симуляція надає можливість навчання персоналу без ризику для пацієнтів. Можливість проводити навчання досить часто та управляти складними сценаріями. Допомагає попередити лікарські помилки, в той час як програма перегляду проведеного заняття допомагає провести детальний розбір та збільшує ефективність навчання. Симуляція надає персоналу можливість не лише надати якісну допомогу пацієнту, але й зробити її можливо більш повною, послідовною та надійною.

Співпраця компанії “MediNOVA” з Одеським Національним Медичним Університетом дозволила заснувати на базі Університету єдиний в Україні Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря. Центр є багатопрофільним та високотехнологічним закладом, оснащеним найсучаснішим обладнанням з першого по сьомий рівень реалістичності. Навчання проходить на двох базах: в університетській клініці та в навчальному корпусі медичного містечка. Більш детально ознайомитися з роботою Центру Ви можете, перейшовши за посиланням: http://odmu.edu.ua/index.php?v=1325